• 1-4 klasių mokinių pažintinė kultūrinė veikla. Patyriminio ugdymo (STEAM) diena

1-4 klasių mokinių pažintinė kultūrinė veikla. Patyriminio ugdymo (STEAM) diena