• 1-4 klasių mokinių pažintinė kultūrinė veikla. Ugdymo karjerai diena (Kaziuko mugė)

1-4 klasių mokinių pažintinė kultūrinė veikla. Ugdymo karjerai diena (Kaziuko mugė)