• 5-8 klasių pažintinė kultūrinė veikla. Patyriminio (STEAM) ugdymo diena

5-8 klasių pažintinė kultūrinė veikla. Patyriminio (STEAM) ugdymo diena