Džiaugiamės

Aukštais mokyklos rezultatais – gabių ir aktyvių mokinių, apdovanotų diplomais pasiekimais.