Dėl direktoriaus atostogų

Šiaulių Jovaro progimnazijos direktorius Arvydas Kukanauza eina kasmetinių atostogų 2021 m. liepos 5–23 d. ir 2021 m. rugpjūčio 2–20 d. Direktorių atostogų metu vaduoja ir  jo funkcijas vykdo 2021 m. liepos 5–23 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Rindzevičienė, o  2021 m. rugpjūčio 2–20 d. ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Aurelija Rimkienė. Informacija teikiama tel. Nr. 865625675.