Pailgintos dienos grupė

Pailgintos dienos grupės tikslas – teikti mokamą neformalaus švietimo paslaugą po pamokų, organizuojant mokinių užimtumą, priežiūrą, turiningą laisvalaikį, bendravimo įgūdžių tobulinimą.
Ugdomoji veikla kasmet prasideda rugsėjo pradžioje ir baigiasi paskutinę mokslo metų pamokų savaitę.
Mokykloje veikia dvi pailgintos dienos grupės: 1- 2 klasių mokiniams bei 3 – 4 klasių mokiniams.
Pailgintos dienos darbo grupėse mokiniams organizuojama namų darbų ruoša, mokomųjų dalykų konsultacijos, žaidimai lauke, meninė ir sportinė veikla.
Vieta ir laikas:

  • 1-2 klasių mokiniams užsiėmimai vyksta darbo dienomis nuo 13:00 iki 15:00 310 kabinete. Mokytoja Elena Drulienė.
  • 2- 4 klasių mokiniams vyksta pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 13:00 iki 15:00 210 kabinete. Mokytoja Danguolė Grigalienė.

Pailgintos dienos grupės veikla organizuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-272. (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-232 redakcija) „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ 14.2 punktu.
Mėnesinis mokestis 14,50 € (už vieną val.). Susimokėti iki einamo mėnesio 1 d. grupių mokytojams.