Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Šiaulių Jovaro progimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurio vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 2017 m. kovo 22 d. pasirašyta sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros dėl projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) įgyvendinimo, kurio metu bus įsigyjama gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos, bus parengtos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą, atliekant eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus, siekiant modernizuoti ugdymo procesą. 2017–2019 m. Šiaulių Jovaro progimnazija, kuri vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, bus aprūpinta gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 Eur, iš jų Šiaulių Jovaro progimnazijos 1–4 kl.– 3190,77 Eur.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.).