Administracija

Šiaulių Jovaro progimnazijos vidaus struktūra

DIREKTORIUS. Arvydas Kukanauza
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI. Irena Ričkuvienė
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI. Kristina Burbienė
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI. Daiva Rindzevičienė