Administracija

Šiaulių Jovaro progimnazijos vidaus struktūra

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI. Kristina Burbienė
PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA. Irena Ričkuvienė
UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJA. Jelena Šidlauskienė
ASMUO ATSAKINGAS UŽ INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMĄ PROGIMNAZIJOJE. Ineta Gavorskienė