Administracija

Šiaulių Jovaro progimnazijos valdymo struktūra

DIREKTORIUS. Arvydas Kukanauza
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI. Irena Ričkuvienė
PRADINIO UGDYMO IR PAGALBOS SKYRIAUS VEDĖJA. Kristina Burbienė
PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA. Daiva Rindzevičienė