Administracija

Šiaulių Jovaro progimnazijos vidaus struktūra

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI. Irena Ričkuvienė
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI. Kristina Burbienė
UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJA. Aurelija Rimkienė
NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZATORĖ. Ilona Virmauskienė
ASMUO ATSAKINGAS UŽ INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMĄ PROGIMNAZIJOJE. Ineta Gavorskienė