Psichologė

Rūta Nagelienė

Psichologo veikla apima šias sritis:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokiniui teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Mokiniai į psichologą kreipiasi kai:

 • kyla sunkumų bendraujant su artimais žmonėmis, šeimos nariais;
 • mokinys nesusivokia savo jausmuose;jaučia nerimą, liūdesį, baimę;
 • nesiseka mokytis, patiria mokyklos baimę, nesutaria su klasės draugais;
 • patiria patyčias arba patys tyčiojasi  iš kitų;
 • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t.t.

Mokinių tėvai į psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje prielaidas ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori gerinti ar patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

Mokytojai į psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė ir pan.

Tai svarbu:

 • Psichologas niekada nepasakoja Jūsų paslapčių kitiems.
 • Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už Jus.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška.

Didesnių ar mažesnių sunkumų turi visi, bet tik stiprūs ir drąsūs žmonės nebijo kreiptis pagalbos.