2012-2013 m. m.

Announcement Date : Sep 1 , 2012

2012-2013 m. m. Jovaro progimnazijoje mokosi 779 mokiniai, yra 29 klasių komplektai, dirba 72 pedagogai.
Mokykla dalyvauja projektuose:

  • Tęsiamas 2009-2012 m. nacionalinis ES struktūrinių fondų remiamas projektas  „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Dalyvauja 6 mokytojų komanda, 370  5-8 kl.mokinių. Projekto koordinatorius direktorius Arvydas Kukanauza.
  •  UPC vykdomas projektas ,,Pradinio ugdymo tobulinimas“. Dalyvauja 6 progimnazijos pedagogų komanda, kuri pati mokosi ir organizuoja seminarus savo mokyklos mokytojams. Suorganizuoti 3 seminarai, kuriuose dalyvavo 84 mokytojai. Projekto koordinatorė pradinio ugdymo skyriaus vedėja Vera Bražienė.
  • UPC vykdomas projektas ,,Kūrybinės partnerystės. Pokyčių mokykla 2012-2013 m. m.” Kūrybinio mokymosi projektuose dalyvauja trijų  klasių mokiniai:  5d kl. – ,,Epochų gatvė“, 8a kl. –  ,,Įminkim realybės mįslę” ir 8d kl. – ,,Žmogaus cheminis žemėlapis”. Projekto koordinatorė pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Skaidra Mockevičienė.
  • Mokykla 2010-2012 metais dalyvavo tarptautiniame Comenius projekte „Let‘s make books come alive„ (Lai knygos atgyja) kartu su partnerinėmis mokyklomis iš Bulgarijos Varnos miesto (sporto mokykla Georgi Benkovski), Ispanijos miesto Cartagena (vidurinė mokykla „Ies Los Molinos“), Turkijos miesto Samsun („Vezirkopru Analogu Lisesi“), Vokietijos Gerhauseno miesto („Karl-Spohn-Realshule“) ir Lenkijos Niedzviedz miesto („Publicizne“ gimnazija). Projekto koordinatorius direktorius Arvydas Kukanauza.
  • Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. 2012 m. rugsėjo mėnesį į projektą įsijungė ir Šiaulių Jovaro progimnazija. Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokykloje mokiniams teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos: grupinės bei individualios konsultacijos, išvykos, susitikimai, organizuojami renginiai. Projekto koordinatorės mokytoja Inesa Valančienė ir bibliotekininkė Viktorija Būdvytytė.
  • Įgyvendinama LIONS QEUST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa “Paauglystės kryžkelės” 5-8 klasėse ir ,,Antro žingsnio programa“ 1-4 klasėse.
  • Pirmą kartą organizuota vienos savaitės užsienio kalbų  stovykla ir tęsiama vasaros poilsio dviejų savaičių stovykla ,,Jovarėlis” pradinių klasių mokiniams. Stovyklų vadovės Lina Juškevičienė ir Jūratė Trakšelienė.