Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtino Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).