INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBUOTOJŲ PAREIGYBES

Skelbiame informaciją apie laisvas darbuotojų pareigybes Šiaulių Jovaro progimnazijoje:1. Pareigybė – technologijų mokytojas.
Darbo krūvis – 20 kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota, nuo 2021-02-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai, siekiantis eiti šias pareigas pretendentas, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Motyvacinį laišką.
7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).
Pretendentas privalo pateikti dokumentus iki 2021 m. sausio 20 d. 16.30 val. Dokumentai pateikiami adresu Vytauto g. 132, Šiauliai, Jovaro progimnazija (102 kab., sekretoriatas), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: info@jovaras.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. Atranka vyks 2021 m. sausio 21 d.
Tel. pasiteiravimui 8 656 25675, el. p. info@jovaras.com.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

2. Pareigybė – valgyklos vedėjas.
Darbo krūvis – 1 et. (dirba 40 val. per savaitę).
Pareigybės lygis – C (vidurinis išsilavinimas su įgyta profesine kvalifikacija).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota, nuo 2021-01-21.

3. Pareigybė – virėjas.
Darbo krūvis – 1 et. (dirba 40 val. per savaitę).
Pareigybės lygis – C (vidurinis išsilavinimas su įgyta profesine kvalifikacija).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota, nuo 2021-02-01.

Pretendentai pretenduojantys į valgyklos vedėjo ir virėjo pareigas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
Tel. pasiteiravimui 8 656 25675, el. p. info@jovaras.com.