INFORMACIJA APIE LAISVAS MOKYTOJŲ PAREIGYBES

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas darbuotojų pareigybes Šiaulių Jovaro progimnazijoje:

Pareigybė – pradinio ugdymo mokytojas.

Darbo krūvis – 20 kontaktinių valandų.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, nuo 2022-09-01.

 

 

Pareigybė – pradinio ugdymo mokytojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 20 kontaktinių valandų.

Darbo sutarties rūšis – terminuota, 2022-09-01–2024-08-31.

 

Pareigybė – istorijos mokytojas.

Darbo krūvis – 12 kontaktinių valandų.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, nuo 2022-09-01.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai, siekiantis eiti šias pareigas pretendentas, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Motyvacinį laišką.
  7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

Pretendentas privalo pateikti dokumentus iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. 16.30 val. Dokumentai pateikiami adresu Vytauto g. 132, Šiauliai, Jovaro progimnazija (102 kab., sekretoriatas), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: info@jovaras.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. Atranka vyks 2022 m.    rugpjūčio 17 d.

Tel. pasiteiravimui 8 656 25675, el. p. info@jovaras.com.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.