Projektai

Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ .
Šiaulių Jovaro progimnazija 2023 m. balandžio 27 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d. dalyvauja projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“, kuris įgyvendinamas Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Plačiau
image descriptionErasmus + projektą vykdo 4c klasės mokiniai. Savo gerosiosmis patirtimis dalijasi Kroatai, Ispanai bei Maltos šalių atstovai. https://www.youtube.com/@skillfulandhappy843. Projekto koordinatorių komanda http://os-bakar.skole.hr/erasmus/spretni_i_sretni sukūrė projekto himną pagal, kurį visų susitikimų metu bus šokamas šokis pagal šį įrašą.
Nuotraukos
Balandžio 18-20 dienomis mūsų mokykloje svečiavosi pedagogai iš Kroatijos, Ispanijos ir Maltos, kurie kartu vykdė Erasmus + KA 210 projektą ,,Sumanūs ir laimingi“ (,,Skillful and happy“).
Pirmąją dieną pedagogus pasitiko 4c klasės mokiniai, kurie dalyvavo projekto veiklose ir kūrybiniuose užsiėmimuose. Po koncerto mokytojai apžiūrėjo mokyklą, susipažino su Lietuvos švietimo sistema. Po vizito mokykloje, aplankytas veislinių paukščių ir naminių gyvūnų ūkis ,,Raiba plunksna“ .
Kodėl Šiauliai – saulės miestas, išsiaiškinta vizito po Šiaulių miestą, kartu su anglų kalbos mokytoja Jurgita. Diena užbaigta Lietuviškų patiekalų degustacija.
Antrąją dieną aplankyta Lietuvos sostinė – Vilnius. Vilniaus atsiradimo istorija, senamiestis, Gedimino pilis, Katedra, gido pasakojimai papildė mūsų svečių žinias apie Lietuvą. Kupini naujų patirčių vakare grįžome į Šiaulius.
Trečioji diena prasidėjo aplankant VU Šiaulių akademijos Botanikos sodą. Svečiai kartu su keliais mokiniais iš 4c klasės dalyvavo edukacijose ,,Kvapai ir augalai“, bei ,,Paukštukas“. Edukacija ,,Kvapai ir augalai“ suteikė galimybę pajusti augalą jį tik uostant. Mokinių pagaminti paukšteliai – tai maža, bet nuoširdi dovana.
Popietę pabaigėme saldžiai – aplankytas šokolado ir saldainių fabrikas ,,Rūta“.
Džiaugiamės, kad vykdyto projekto veiklos buvo sėkmingai įgyvendintos.
image descriptionProjekto veiklos
image descriptionŠiaulių Jovaro progimnazija 2022-2024 metais dalyvauja programoje Erasmus+ (KA220) švietimo partnerystei kurti ir gerinti, bendradarbiavimo, inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais.
Su projekto dalyviais ir vykdomomis veiklomis galima susipažinti internetiniame puslapyje https://www.stemaction.net/?fbclid=IwAR0p4duhWARL8NWFdY1E1Kn9bA2qXl9WLCr6wydghKokIufD9L7mO8UZvKA
image description Projekto prioritetinė kryptis - bendruomenės sveikos gyvensenos skatinimas. Judėjimas, sportiniai įgūdžiai ir sveikatos stiprinimas per fizinį aktyvumą.
image description Projektas sportuok aktyviai ir saugiai
image description

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias 2017-2020
Projekto „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias“ tikslas – tobulinti 7–8 klasių mokinių skaitymo įgūdžius parengiant lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) integruotų pamokų ciklus.
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Šiaulių Jovaro progimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projekto-logotipasAugti dėl kiekvieno vaiko
Džiaugiamės patekę tarp 15 Lietuvos mokyklų, atrinktų dalyvauti projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“, kurio tikslas – kiekvieno vaiko mokymosi sėkmė.


pav.nmva_Mokyklos strateginio plano ir metinės veiklos programos rekomendacijų parengimas
Projekto tikslas – kartu su šalies švietimo skyriais parengti planavimo procedūrų mokykloje optimizavimo rekomendacijas. Projekto vykdymo metais vyko dalyvių mokymai, kuriuos vedė ir konsultavo šalies ekspertai.
auditasProjektas „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus auditas" 2001-2002 m.
Projekto tikslas – diegti vidaus audito metodiką bendrojo lavinimo mokyklose. VA metodikos paskirtis išryškinti mokyklos vertybines orientacijas, nustatyti atliekamų darbų kokybę ir vertinti jos pokyčius.
Nordplus_Junior_RGB_ENDžiaugsmingas skaitymas
Vis dažniau spaudoje rašoma bei įvairių tyrimų rezultatai skelbia, jog moksleiviai vis mažiau skaito ar mėgsta skaityti. Visgi skaitymo įgūdžių formavimas turbūt yra vienas svarbiausių veiksnių visapusiškame mokinių švietime. Skaitymas yra įrankis interpretacijai bei žinių taikymui.
kompetencijos„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“
Projekto tikslas – kartu su mokyklų komandomis sukurti prielaidas mokykloje 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti: sukurti metodines rekomendacijas ugdymo procesui ir mokymo(si) medžiagai parengti, remiantis gamtamokslės, komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. Projekto vykdymo metais vyko intensyvūs projekto dalyvių mokymai. Projekto dalyvius mokė ir konsultavo šalies ir užsienio ekspertai. Nuolatines konsultacijas teikė projekto vykdytojai. Netiesiogiai projekte dalyvavo mažiausiai 1000 mokinių, kuriuos mokė projekto mokyklų mokytojai.
pcPROJEKTAS „KOMPIUTERIS KIEKVIENAM VAIKUI – 2”
Siekdama dalyvauti kuriant prielaidas sparčiam IKT ir inovatyvių mokymo (si) metodų diegimui pradinėse klasėse, mokyklos komanda 2011 m. sausio mėn. dalyvavo UPC konkurse „Kompiuteris kiekvienam vaikui – 2” ir laimėjo kompiuterių klasę pradiniam ugdymui: mokytojo kompiuteris, 24 mokinio kompiuteriai, bevielio ryšio maršrutizatorius.
zvg_klTarptautinis projektas su Rygos Ziemelvalstu gimnazija 2003-2008m.
Tarptautinis projektas su Rygos Ziemelvalstu gimnazija 2003-2008m.
rainbow-book-375x250ŠMPF tarptautinis projektas „Let‘s make books come alive“
kykla 2010-2012 metais dalyvavo tarptautiniame Comenius projekte „Let‘s make books come alive„ (Lai knygos atgyja) kartu su partnerinėmis mokyklomis iš Bulgarijos Varnos miesto (sporto mokykla Georgi Benkovski), Ispanijos miesto Cartagena (vidurinė mokykla „Ies Los Molinos“), Turkijos miesto Samsun („Vezirkopru Analogu Lisesi“), Vokietijos Gerhauseno miesto („Karl-Spohn-Realshule“) ir Lenkijos Niedzviedz miesto („Publicizne“ gimnazija).
Projektas pradinio ugdymo tobulinimas
Projekto tikslas sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Siekiant projekto tikslo projekto veiklos buvo organizuotos dviem pagrindinėmis kryptimis: tobulinant pedagogų kvalifikaciją ir turtinant mokymo(si) bei metodinę bazę.
MTP plius biblioteka
Projekto tikslas - mokyklas aprūpinti Baziniu įrangos bei baldų komplektu bei papildomai pasirenkamos įrangos ir baldų pagal nurodytą sąrašą. Mokykloms skiriamos projekto lėšos yra sąlyginės ir naudojamos kaip įrangos ir baldų užsisakymo matas, t.y. mokykloms skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais.
MTP plius mokytojų kambarys
Projekto tikslas – mokyklose apibrėžti mokytojo darbo vietą ir ją aprūpinti įranga ir baldais. Mokykloms skiriamos projekto lėšos yra sąlyginės ir naudojamos kaip įrangos ir baldų užsisakymo matas, t.y. mokykloms skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais.