• Šiaulių Jovaro progimnazija – gera pradžia!

Naujienos ir pranešimai

DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) JOVARO PROGIMNAZIJOJE
March 24, 2020

Progimnazijos bendruomenė nusprendė nuo kovo 30 d. mokinių nuotolinį mokymą organizuoti MICROSOFT TEAMS (Office365) platformoje. Mokiniams yra sukurtos e. pašto dėžutės, perduoti per TAMO prisijungimo slaptažodžiai. Dėl pagalbos galima kreiptis į:
1. skaitmeninių technologijų administratorių – informacinių technologijų mokytoją Inetą Gavorskienę – tel. 862074205 arba TAMO pranešimu;
2. sekretorę Vaidą Vinogradovaitę – tel. 860038265 arba TAMO pranešimu;
3. savo klasės mokytoją (1-4 kl.) ar 5-8 klasių vadovą/kuratorių.
Vadovai, mokytojai ir pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus TAMO pranešimais.

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso
March 18, 2020

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso čia.

Informacija būsimų pirmokų ir penktokų tėvams
March 15, 2020

Vyriausybės posėdyje priimtas sprendimas iki kovo 27 d. privalomai stabdyti ugdymo, mokymo ir studijų procesą visose švietimo įstaigose, t.y. universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigos. Nuo kovo 16 iki kovo 27 dienos skelbiamos privalomos dviejų savaičių mokinių atostogos. Švietimo įstaigos bus uždarytos.  Todėl būsimų pirmokų ir penktokų tėvai, kurie nori rašyti prašymus dėl priėmimo į progimnaziją, prašymus (skenuotus su parašu) gali atsiųsti į raštinę el. paštu – info@jovaras.com

Direktorius

DĖL UGDYMO PLANO KEITIMO
March 12, 2020

Vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu, perkeliamos pavasario atostogos iš 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. į 2020 m. kovo 13 d. – kovo 27 d.

Direktorius

Dėl paramos
March 4, 2020

Dėkojame Jums, kad, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Labdaros ir paramos įstatymu, dalį sumokėtų pajamų mokesčių skiriate Jovaro progimnazijai.  Jūsų supratimas ir parama – nepaprastai svarbūs ir padedantys gerinti mūsų progimnazijos aplinką ir ugdymo(si) sąlygas. Jūsų pinigai skiriami mūsų mokinių, Jūsų darbo sąlygų, ugdymo ir ugdymosi gerinimui. Už 2019 m. surinkta 2736 Eurų paramos. Progimnazijos tarybos sprendimu ir atsižvelgiant į Jūsų siūlymus, iš paramos ir kitų lėšų nupirktos 2 išmaniosios lentos, komplektas mokyklinių baldų. Dalis lėšų skiriama gabių ir remtinų mokinių skatinimui bei mokyklinių renginių organizavimui. Plačiau…

Our Campus