Parama

Parama

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros įstatymą Šiaulių Jovaro progimnazija yra paramos gavėja. Dėkojame Jums, kad, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Labdaros ir paramos įstatymu, dalį sumokėtų pajamų mokesčių skiriate Jovaro progimnazijai. Jūsų pinigai skiriami mūsų mokinių, Jūsų darbo sąlygų, ugdymo ir ugdymosi gerinimui. Už 2022 m. surinkta 3862 Eurų paramos. Progimnazijos tarybos sprendimu ir atsižvelgiant į Jūsų siūlymus, iš paramos ir kitų lėšų nupirkta 1 išmanioji lenta, komplektas mokyklinių baldų, dalis skaitmeninės mokymo(si) aplinkos EDUKA licencijų. Dalis lėšų skiriama gabių ir remtinų mokinių skatinimui bei mokyklinių renginių organizavimui. Šiais metais norėtume tęsti kabinetų modernizavimą, pagražinti mokyklos aplinką, modernizuoti lauko erdves, paskatinti mokinius aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime.

Jūsų ir visų progimnazijos bendruomenės narių parama padeda mūsų mokiniams ir visiems mums jaukiai, patogiai ir gerai jaustis mūsų mokykloje.

Paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus galima skirti iki 1,2 proc. GPM ;
  • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM ;
  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM.

Būtume dėkingi, kad 1,2 proc. paramą ir šįmet skirtumėte mūsų progimnazijai: laikotarpis – 2023, Šiaulių Jovaro progimnazija, kodas 190531222, adresas Vytauto 132, Šiauliai.

Iki gegužės 1 d. formą FR0512 galima užpildyti tik internete per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS).

Jūsų parama progimnazijai gali daug ką pakeisti, ji reikalinga ir laukiama. Dėkojame visiems, kurie neabejingi!

Progimnazijos administracija