Vizija ir misija

VIZIJA

Šiaulių Jovaro progimnazija – GERA PRADŽIA (besikeičianti, auganti ir tobulėjanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti)!

Misija

Šiaulių Jovaro progimnazija – švietimo institucija, kurioje individualizuojant ugdymo procesą sudaromos sąlygos įgyti pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies išsilavinimą, padedanti mokiniui įgyti pagrindines asmens kompetencijas, suvokti šiuolaikinį pasaulį, ugdanti būti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu siekti tolimesnio tikslo.

Vertybės

kūrybingumas, profesionalumas, atsakingumas, bendradarbiavimas, saugi aplinka.