Pradinio ugdymo mokytojai

2022 – 2023 m.m.

Su mokytojais susisieksite paskambinę telefonu 8 656 25675 arba rašydami asmeninę žinutę el. dienyne Tamo.

1a  Audronė Rimkuvienė
1b  Erika Bražienė
1c  Monika Gaidamavičienė

 

2a  Aušra Bielskienė
2b  Ramunė Rimšienė
2c  Inesa Valančienė

 

3a  Aušra Simavičiūtė
3b  Giedrutė Švirikienė
3c  Ramunė Toleikienė

 

4a  Jūratė Trakšelienė
4b  Irena Balčiūnaitė
4c  Jurgita Klastaitienė