Pradinio ugdymo mokytojai

2021 – 2022 m.m.

Su mokytojais susisieksite paskambinę telefonu 8 656 25675 arba rašydami asmeninę žinutę el. dienyne Tamo.

1a  Aušra Bielskienė 
1b  Ramunė Rimšienė 
1c  Inesa Valančienė 

2a  Aušra Simavičiūtė 
2b  Giedrutė Švirikienė 
2c  Ramunė Toleikienė 

3a  Jūratė Trakšelienė   
3b  Irena Balčiūnaitė 
3c  Eglė Šiškuvienė 

4a  Audronė Rimkuvienė   
4b  Erika Bražienė 
4c  Danguolė Grigalienė