Visos dienos mokyklos grupė

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje, plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. Mokykloje veikia visos dienos mokyklos grupė 1-ų klasių mokiniams. Išsamesnė informacija Šiaulių Jovaro progimnazijos visos dienos mokyklos grupės tvarkos apraše (Spauskite čia) bei Šiaulių miesto savivaldybės tvarkos apraše.