Mokyklos istorija

Mokyklos istorija

1963-09-01
Announcement Image

Šios mokyklos statybos darbai baigti 1963 metų vasaros pabaigoje. 1963 09 01 atidaryta Šiaulių 4 – oji vidurinė mokykla rusų dėstomąja kalba.

Reorganizacija

1991-08-15
Announcement Image

Reorganizavus dvi mokyklas rusų dėstomąja kalba, atidaryta lietuviška Šiaulių 4 -oji vidurinė mokykla. Joje pradėtas sustiprintas taikomosios dekoratyvinės dailės ir buities darbų mokymas.
Mokyklos vadovais skiriami: Jonas Rimdžius, Aurelija Buračienė, Vera Bražienė, Angelė Gudinavičienė.

1991 – 1992 m.m.

1991-09-01

1991 – 1992 m.m. pradžioje 32 klasės, 738 mokiniai, 67 pedagogai. Pradėtas sustiprintas taikomosios dekoratyvinės dailės ir buities darbų mokymas. moksleiviai, be įprastų mokomųjų dalykų, mokosi pynimo, keramikos, dizaino, odos darbų, vitražo, braižybos, tekstilės ir kt. darbų.

1992 – 1993 m.m.

1992-09-01

1992 – 1993 m.m. pradžioje 36 klasės, 851 mokinys, 75 pedagogai.

1993 – 1994 m.m

1993-09-01

1993 – 1994 m.m. pradžioje 27 klasės, 620 mokinių, 63 pedagogai. 13 pradinių klasių ir jų mokytojos išsikėlė į Centro pradinę mokyklą.

Naujas mokyklos direktorius

1994-02-01

1994 02 01 Antanas Jakimavičius skiriamas mokyklos direktoriumi.

Jovaro vidurinė mokykla

1994-03-28
Announcement Image

1994 – 03 – 28 – miesto Tarybos valdybos potvarkiu tapome Jovaro vidurine mokykla (Jonas Kriščiūnas – Jovaras, lietuvių poetas (1880 – 1967 )).

Pirmoji abiturientų laida

1994-06-18

1994 06 18 išleidžiama 1 -oji abiturientų laida (20 moksleivių; klasės auklėtojai Vitalija ir Rimvydas Daužvardžiai).

1994 – 1995 m.m.

1994-09-01

1994 – 1995 m.m. pradžioje 27 klasės, 681 mokinys, 61 pedagogas.

Moksleivių meninių darbų paroda

1994-12-16

1994 12 16 “Aušros” muziejuje atidaroma mokyklos moksleivių meninių darbų paroda Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

Sustiprinta darbų mokykla

1995-02-01

1995 – 02 – 01 – mokyklai suteikiamas sustiprinto darbų mokyklos statusas.

2-oji abiturientų laida

1995-06-01

1995 birželis – išleidžiama 2-oji abiturientų laida (17 moksleivių; klasės auklėtoja Miglė Krupenina).

1995 – 1996 m.m.

1995-09-01

1995 – 1996 m.m. pradžioje 28 klasės, 681 mokinys, 68 pedagogai.

3 -oji abiturientų laida

1996-06-01

1996 birželis – išleidžiama 3 -oji abiturientų laida (22 moksleiviai; klasės auklėtoja Aušra Saulytienė).

6 – oji abiturientų laida

1996-06-01

1999 birželis – išleidžiama 6 – oji abiturientų laida (26 moksleiviai; klasės auklėtoja Ana Senčionok).

1996 – 1997 m.m.

1996-09-01

1996 – 1997 m.m. pradžioje 29 klasės, 699 mokiniai, 57 pedagogai.

Jovarui 5-eri

1997-05-09

1997 05 09 mokyklos 5 -mečio minėjimas.

4-oji abiturientų laida

1997-06-01

1997 birželis – išleidžiama 4-oji abiturientų laida (22 moksleiviai; klasės auklėtoja Birutė Valantinienė).

1997 – 1998 m.m.

1997-09-01

1997 – 1998 m.m. pradžioje 29 klasės, 712 mokinių, 64 pedagogai.

5 -oji abiturientų laida

1998-06-01
Announcement Image

1998 birželis –  išleidžiama 5 -oji abiturientų laida (21 moksleivis; klasės auklėtoja Irma Venckuvienė). Šių abiturientų pasodintas jovariukas dar gyvas.

1998 – 1999 m.m.

1998-09-01

1998 – 1999 m.m. pradžioje 29 klasės, 739 mokiniai, 72 pedagogai.

1999- 2000 m.m.

1999-09-01

1999- 2000 m.m. pradžioje 31 klasė, 791 mokinys, 72 pedagogai.

Keramikos darbai respublikiniuose moksleivių kūrybos rūmuose.

2000-05-20
Announcement Image

2000 05 20 – 26 mokyklos 52 -jų moksleivių darbai eksponuojami Lietuvos moksleivių keramikos darbų parodoje Respublikiniuose moksleivių kūrybos rūmuose.

7 -oji abiturientų laida

2000-06-01

2000 birželis – išleidžiama 7 -oji abiturientų laida (29 moksleiviai; klasės auklėtoja Inga Aleliūnaitė).

Pokyčių laikas

2000-08-24
Announcement Image

2000 – 08 – 24 – tapome kryptingo meninio ugdymo mokykla. 1a klasėje pradėta dirbti pagal “Geros pradžios” metodiką. Pradėtas ankstyvasis ir pagilintas anglų kalbos mokymas.

2000 – 2001 m.m

2000-09-01

2000 – 2001 m.m. pradžioje 32 klasės, 774 mokiniai, 55 pedagogai.

Projektų metas

2000-09-02

2000 – 2001 m.m. vyksta projektai: “Aš galiu”, “Puošiame mokyklą”, “Meno galia”, “Saugi pertrauka”, “Mokykla – informacinei Lietuvai”.

Bendradarbiavimo sutartis

2001-03-08

2001 03 08 pasirašyta trijų mokyklų – Didždvario gimnazijos, Jovaro vidurinės ir Centro pradinės – bendradarbiavimo sutartis.

Naujas mokyklos direktorius

2001-04-02

2001 04 02 mokyklos direktoriumi skiriamas Artūras Vidmantas.

8 -oji abiturientų laida

2001-06-01

2001 birželis išleidžiama 8 -oji abiturientų laida (24 moksleiviai; klasės auklėtojas Rolandas Balčytis).

2001 – 2002 m.m.

2001-09-01

2001 – 2002 m.m. pradžioje 32 klasės, 801 mokinys, 60 pedagogų.

Iš vidurinės mokyklos į pagrindinę

2001-09-01

2001 – 09 – 01 – optimizuojant mokyklų tinklą, tapome Šiaulių Jovaro pagrindine mokykla.

Mokyklai 10 metų

2001-11-01

2001 lapkritis mokyklos 10 -mečio minėjimas.

2003 – 2004 m.m.

2003-09-01

2003 – 2004 m.m. pradžioje 32 klasės, 835 mokiniai, 60 pedagogų.

Mokyklos renovacija

2003-09-01

2003 m. pradėta mokyklos renovacija. Mokykla įsitraukia į Mokyklos tobulinimo programą.

Pirmasis tarptautinis projektas

2003-09-01

2003 m. mokykla įsitraukia į pirmąjį tarptautinį projektą kartu su lietuvių – latvių – suomių mokyklomis.

2004 – 2005 m.m

2004-09-01

2004 – 2005 m.m. pradžioje 33 klasės, 865 moksleiviai, 60 pedagogų.

Ziemelvalstu gimnazija partnerė Rygoje

2004-10-01

2004 m. mokykla pasirašo bendradarbiavimo sutartį su Latvijos Ziemelvalstu gimnazija.

2005 – 2006 m.m.

2005-09-01

2005 – 2006 m.m. pradžioje 33 klasės, 837 moksleiviai.

Mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų remiamame 2005 – 2008 m. projekte „Iškritimo“ iš bendrojo švietimo sistemos prevencija Šiaulių miesto švietimo įstaigose“. 2006 m. birželį veikė Vaikų vasaros poilsio stovykla „Jovarėlis“.

2006 – 2007 m.m.

2006-09-01

2006 – 2007 m.m. pradžioje 32 klasės, 825 moksleiviai (325 I-IV kl. ir 500 V-VIII kl.)

Įsijungėme į Mokyklų struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programą( MSTP). 2007 m. Vaikų vasaros socializacijos projektai „Gyvoji etninė kultūra“ ir „ Pasiruošimo Dainų šventei stovykla“.  Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų projektas „ Aš renkuosi sveiką gyvenimo būdą, o tu…“ Atrankinės ir tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų finansavimo 2007 m. atrankos konkursas. Šalies projektas „Noriu būti sveikas ir linksmas”.

Naujas direktorius

2006-09-01

2006 m. rugsėjo 1 d. mokyklos direktoriumi paskiriamas Arvydas Kukanauza.

Mokyklai 15-a

2006-11-01

Mokykla paminėjo savo 15- os metų jubiliejų.

2007 – 2008 m.m

2007-09-01

2007 – 2008 m.m. pradžioje 32 klasės, 836 moksleiviai (326 I-IV kl. ir 510 V-VIII kl.).

Vyksta Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo eksperimentas. 2008 m.mokyklos mokytojai dalyvauja ŠMM projektuose:
„Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“, „Atnaujintų bendrųjų ugdymo programų sklaida“, „Besimokančių mokyklų tinklai“.

2008 – 2009 m.m.

2008-09-01

2008 – 2009 m.m. pradžioje 32 klasės, 845 moksleiviai (306 I-IV kl. ir 539 V-VIII kl.).

Pakeista mokyklos valdymo struktūra. Direktoriaus pavaduotoja 2008 m. gruodžio 1 d. pradėjo dirbti Irena Ričkuvienė. Įkurti 3 skyriai. Buvusios pavaduotojos tapo skyrių vedėjomis. Įsteigiamas stebėsenos poskyris. Dalyvavome projekte MTP plius.

2009 – 2010 m.m.

2009-09-01

2009 – 2010 m.m. pradžioje 32 klasės, 823 moksleiviai (280 I-IV kl. ir 543 V-VIII kl.).

Įsteigiamas pagalbos skyrius. Pagalbos skyriaus vedėja paskiriama Kristina Paulauskaitė.
Mokykla įsijungė į Nacionalinį ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. (more…)

2010-2011 m.m.

2010-09-01

2010-2011 m.m. pradžioje mokykloje mokėsi 811 mokinių, buvo 30 klasių komplektų: 12 1-4 kl. ( 277 mok.) ir 18  V-VIII kl. (534 mok.).

Mokykla dalyvavo: (more…)

2011-2012 m.m. iš pagrindinės į progimnaziją

2011-09-01

2011-2012 m.m. progimnazijoje buvo 799 mokiniai, 30 klasių komplektų.
2011 m. rugsėjo 1 d. Jovaro pagrindinė tapo Jovaro progimnazija

(more…)

2012-2013 m. m.

2012-09-01

2012-2013 m. m. Jovaro progimnazijoje mokosi 779 mokiniai, yra 29 klasių komplektai, dirba 72 pedagogai.
Mokykla dalyvauja projektuose: (more…)

2013-2014 m. m.

2013-09-01

2013-2014 m. m. Jovaro progimnazijoje mokosi 744 mokiniai, yra 28 klasių komplektai, dirba 70 pedagogų.

Mokykla dalyvauja projektuose: (more…)

UTA

2023-04-26

Pirmas bandymas

UTA

2023-04-26

UTA

2023-04-26

UTA

2023-04-26

Pirmas bandymas