2010-2011 m.m.

Announcement Date : Sep 1 , 2010

2010-2011 m.m. pradžioje mokykloje mokėsi 811 mokinių, buvo 30 klasių komplektų: 12 1-4 kl. ( 277 mok.) ir 18  V-VIII kl. (534 mok.).

Mokykla dalyvavo:Mokyklų tobulinimo programoje plius „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas” ir „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas”, projektuose „Kompiuteris kiekvienam vaikui-2”, „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas”.
Pradėtas vykdyti ŠMPF tarptautinis projektas „ Let‘s make books come alive“.
Mokykloje įvyko:
Tarptautinė konferencija „Baltų vienybės jungtys etnokultūroje”.
Respublikinės konferencijos:
„Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“;
14 – asis etikos dalyko respublikinis projektas „Tyrinėtojas”.
Miesto konferencijos, renginiai:
„Užsienio kalbų mokymo praktinė patirtis“:
Lietuvių kalbos ir informacinių technologijų „Kalėdų istorija ir dabartis“;
„Gamtamokslinis ginčas”.
2011 m. birželio 1 d. pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja pradėjo dirbti Skaidra Mockevičienė.