2009 – 2010 m.m.

Announcement Date : Sep 1 , 2009

2009 – 2010 m.m. pradžioje 32 klasės, 823 moksleiviai (280 I-IV kl. ir 543 V-VIII kl.).

Įsteigiamas pagalbos skyrius. Pagalbos skyriaus vedėja paskiriama Kristina Paulauskaitė.
Mokykla įsijungė į Nacionalinį ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

Mokyklos atstovai dalyvauja:
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekte “Mokyklos strateginio plano ir metinės veiklos programos rekomendacijų parengimas”;
Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamame projekte “Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas” 2007- 2013 m.

Atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Didždvario gimnazija.