Gerb. pradinukų tėveliai (įtėviai, globėjai)!

Pranešu Jums, kad vadovaudamasis Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo „Dėl ugdymo organizavimo pakeitimo“ projektu, nuo pirmadienio, t.y. nuo 2021 m. sausio 4 d., visi pradinukai ugdomi nuotoliniu būdu.Tik tiems mokiniams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) yra spec. tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus, policijos pareigūnai, kariai, ugniagesiai – jiems pateikti pažymos nereikia) arba kurie iki sausio 6 d. bus pateikę darbdavio pažymą (patvirtintą pažymą siųsti adresu: info@jovaras.com) dėl būtinumo darbo funkcijas atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu progimnazijoje.
Kadangi epidemiologinė situacija ir mieste, ir šalyje išlieka sudėtinga, o valstybė pradinukų tėvams (globėjams) nuotolinio ugdymo(si) metu leidžia imti nedarbingumo pažymas, prašau Jūsų tik išimtiniais atvejais vesti vaikus į mokyklą. Prašau kuo operatyviau, t.y. iki 2021-01-04, pirmadienio, informuoti savo klasės mokytoją, kas neturės galimybių mokytis nuotoliniu būdu iš namų. Detalesnę informaciją apie nuotolinį pradinukų ugdymą(si) Jums ir mokiniams suteiks Jūsų mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui K.Burbienė.
Saugokime savo ir kitų sveikatą!
Linkėdamas gerų ir šviesių Naujųjų Metų
Direktorius Arvydas Kukanauza