INFORMACIJA APIE LAISVĄ DARBUOTOJO PAREIGYBĘ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo      15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvą darbuotojo pareigybę Šiaulių Jovaro progimnazijoje:

Pareigybė – pradinio ugdymo mokytojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 19 kontaktinių valandų.

Darbo sutarties rūšis – terminuota (2022-09-01–2024-08-30).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai, siekiantis eiti šias pareigas pretendentas, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Motyvacinį laišką.
  7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

Pretendentas privalo pateikti dokumentus iki 2022 m. gegužės 4 d. 16.30 val. Dokumentai pateikiami adresu Vytauto g. 132, Šiauliai, Jovaro progimnazija (102 kab., sekretoriatas), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: info@jovaras.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. Atranka vyks 2022 m.    gegužės 6 d.

Tel. pasiteiravimui 8 656 25675, el. p. info@jovaras.com.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.