INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBUOTOJŲ PAREIGYBES

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo      15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas darbuotojų pareigybes Šiaulių Jovaro progimnazijoje:

Pareigybė – neformaliojo ugdymo organizatorius.

Darbo krūvis – 0,5 et.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybė – pradinio ugdymo mokytojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 20 kontaktinių valandų.

Darbo sutarties rūšis – terminuota, 2020-09-01–2020-08-31.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai, siekiantis eiti šias pareigas pretendentas, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Motyvacinį laišką.
  7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

Pretendentas privalo pateikti dokumentus iki 2020 m. liepos 16 d. 16.30 val. Dokumentai pateikiami adresu Vytauto g. 132, Šiauliai, Jovaro progimnazija (102 kab., sekretoriatas), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: info@jovaras.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. Atranka vyks 2020 m.    liepos 17 d.

Tel. pasiteiravimui 8 656 25675, el. p. info@jovaras.com.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.