Pyragų diena Jovaro progimnazijoje

TV3 iniciatyva lapkričio 6-ąją Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. Tą dieną visi kviečiami kepti pyragus ir už sutartą kainą pardavinėti kolegoms, bičiuliams ar mokslo draugams, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“. Pyragų dieną organizavome ir savo mokykloje. Pyragų dienos tikslas – dalintis ir padėti įgyvendinti vaikų svajones.„Pyragų dienos” metu buvo surinkta: 1a – 30.70 eur; 1c – 28.60 eur; 2c – 78 eur; 2d – 40 eur; 3b – 18.36 eur; 3c – 33 eur. Viso: 228.66 eur . Ši suma pervesta į „Išsipildymo akcija 2019″ sąskaitą. IŠSIPILDYMO AKCIJOS 2019 TIKSLAI:

  • finansinė parama „Išsipildymo akcijos 2019″ istorijų herojams, kurių gydymui ar slaugymui reikalinga speciali pagalba;
  • parama gydymo ir slaugymo įstaigų medicininei įrangai bei priemonėms, kurioms nepakanka valstybės lėšų įsigyti;
  • fizinėms ir psichologėms sveikatinimosi programoms, skirtoms sunkiai sergantiems vaikams bei jų šeimoms;
  • parama vaikų ir jaunimo socializacijos ir mentorystės projektams. Ačiū už dosnią širdį vaikams ir jų tėveliams.