Aktyvios mokyklos vardas

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų progimnazijos parengtą fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą bei 2020 m. gruodžio 15 d. priėmė sprendimą pripažinti ją aktyvia mokykla.Džiaugiamės, kad progimnazijos pripažinimas aktyvia mokykla sudaro platesnes galimybes ne tik pagerinti fizinio ugdymo pamokas, bet ir kurti tam palankią aplinką. Šis simbolinis statusas įpareigoja keisti visų progimnazijos bendruomenės narių požiūrį į fizinį aktyvumą, skatina laikytis sveikos gyvensenos principų, ieškoti naujų netradicinių būdų fiziniam aktyvumui išreikšti bei plačiau įtraukti į šią veiklą socialinius partnerius.
Nuo šiol progimnazija penkeriems metams įgijo teisę naudoti aktyvios mokyklos logotipą „Aktyvi mokykla“.

Progimnazijos administracija