Anglų kalbos olimpiada

Jovaro progimnazijos 8d klasės mokinė Austėja Gaubaitė vasario 4 d. Romuvos progimnazijoje dalyvavo 8-ų klasių moksleivių anglų k. olimpiadoje. Iš susirinkusiųjų geriausiųjų anglų kalbos žinovų, Austėja užėmė garbingą 6-ą vietą. Ypač merginai sekėsi kalbėjimo dalyje, kur atkreipė į save vertintojų dėmesį ir sulaukė pagyrimo.
Austėja Gaubaitė ir dar 9 geriausiai pasirodę olimpiadoje moksleiviai buvo pakviesti važiuoti į Latviją, Jelgavos miestą dalyvauti anglų k. renginyje, kuris vyks vasario mėnesio pabaigoje.

Pranešimą parengė anglų k. mokytoja Kristina Drazdovienė