Aštuntokų šventė „Pražystanti jaunystė“

2018 m. birželio 19 d. organizuota progimnazijos aštuntokų pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimų įteikimo šventė, kuri vyko koncertų salėje „Saulė“. Šventės pradžioje su koncertine programa visus pakylėtai nuteikė mušamųjų instrumentų grupė „Ritmas kitaip“ (vadovas Arūnas Banys). Sėkmingai užbaigus mokslo metus aštuntokus sveikino progimnazijos direktorius Arvydas Kukanauza, mokinių tėvelių vardu pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius dovanojo mokytojams N. Šatkauskienė ir D. Vaičiurgis. Visada buvo kartu, džiaugėsi, liūdėjo, didžiavosi vaikų pasiekimais – pirmosios mokytojos ir klasių vadovės. Pradinių klasių mokytoja A. Rimkuvienė priminė mokiniams pirmuosius žingsnelius, išgyvenimus ir patyrimus mokykloje, klasės vadovė I. Balčytienė linkėjo aštuntokams branginti patirtį ir nesuklupti gyvenimo kelyje. Šventėje skambėjo studijos „Melodija“ dainos (vadovė L. Kulšytė), šoko tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ progimnazijos šokėjai (vadovas R. Laugalis). Tradiciškai aštuntokai atsidėkodami mokytojams, tėveliams ir artimiesiems parengė savo šventines programas: 8a klasės mokiniai ir klasės vadovė I. Malinauskienė trumpam sugrįžo į vaikystės dienas, dovanojo dainą, 8b klasė ir klasės vadovė I. Balčytienė parengė video filmuką, kuriame vaikai dėkojo už gražiausius metus mokykloje, 8c klasės mokiniai ir klasės vadovė E. Remeikienė dovanojo muzikinį kūrinį, 8d klasė ir klasės vadovė K. Drazdovienė parengė video filmuką iš mokyklos gyvenimo. Pasirodymų metu išgyventos pačios jausmingiausios, nuoširdžiausios emocijos, kurios svarbios išliks prisiminimuose vartant savo gyvenimo puslapius. Pažymėjimų įteikimo metu mokiniai buvo apdovanoti padėkomis už labai gerą, gerą mokymąsi, sportinius pasiekimus, aktyvią veiklą mokinių savivaldoje taip pat už tautinių vertybių puoselėjimą.
Šventę vainikavo lauke į dangų paleisti sėkmę nešantys balionai su vaikų svajonėmis. Kaip akimirka prabėgo aštuntokų išleistuvių šventė, pripildyta jaunatviško juoko, jaudulio ašarų, sveikinimų, stiprių ir nuoširdžių apkabinimų, jautrių žodžių ir linkėjimų. Mielieji, kuo prasmingesnio gyvenimo skrydžio!

Neformaliojo ugdymo organizatorė Genutė Mikoliūnienė