DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) JOVARO PROGIMNAZIJOJE

Progimnazijos bendruomenė nusprendė nuo kovo 30 d. mokinių nuotolinį mokymą organizuoti MICROSOFT TEAMS (Office365) platformoje. Mokiniams yra sukurtos e. pašto dėžutės, perduoti per TAMO prisijungimo slaptažodžiai. Dėl pagalbos galima kreiptis į:
1. skaitmeninių technologijų administratorių Viktoriją Būdvytytę – tel. 866281527 arba TAMO pranešimu;
2. sekretorę Vaidą Vinogradovaitę – tel. 860038265 arba TAMO pranešimu;
3. savo klasės mokytoją (1-4 kl.) ar 5-8 klasių vadovą/kuratorių;
4. informacinių technologijų mokytoją Inetą Gavorskienę – tel. 862074205 arba per informacinių technologijų pamoką.
Vadovai, mokytojai ir pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus TAMO pranešimais.