Europos kalbų diena Jovaro progimnazijoje

Kaip ir kasmet, Europos kalbų diena minima ir mūsų mokykloje. Užsienio kalbų mokytojos palaiko glaudžius ryšius su Europos informacijos centru, jos direktore – Genovaitė Žibikiene. Ir šiais metais septintokai aplankė Europos informacijos centrą, klausėsi jos direktorės paskaitos apie Europos kalbas, sužinojo kiek jų yra iš viso, klausėsi jų įrašų. Mokiniai suprato, kad kiekviena kalba savita, savotiškai graži ir visos kalbos labai reikalingos, kad tik jų mokėtume kuo daugiau.
Tą pačią rugsėjo 26 – ąją, kartu su Europos informacijo centru, surengėme akciją „Lietuviškų žodžių gydykla“. Vaikai pasidarė gydytojų kepurėles, rankose laikė žodžius, kurie neturėtų būti naudojami lietuvių kalboje. Mes turime „gydyti“ savo kalbą nuo barbarzimų, svetimybių, kurios labai veržiasi į mūsų gimtąją kalbą. Ne veltui viena praeivė paminėjo:
– „Gydykite, gydykite“ mūsų lietuvių kalbą, nes tuoj visai nesuprasime ką jaunimas kalba.
Mokytojos kalbino praeivius, kurie maloniai stengėsi atspėti, ką simbolizuoja mūsų gydytojų kepurėlės, kiti – greit išpoškino, jog tai šventė susijusi su kalbomis. Ne vienas paminėjo, jog svetimybių tikrai naudoja gana daug. Stenkimės to išvengti.

Užsienio kalbų metodinė grupė

http://etaplius.lt/siauliu-jovaro-progimnazijos-moksleiviai-gyde-lietuviu-kalba/