Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visada rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Mikalojus Daukša.

Gegužės 8 d. bibliotekoje vyko integruota pamoka, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Ši diena minima kasmet, gegužės 7 d. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma kalba, knygų leidyba, spauda, lietuviško žodžio laisvė.6 c kl. mokinės Urtė Valčikaitė ir Viktorija Jokubaitytė (mokytoja miglė Jasaitienė) pristatė 4 c kl. mokiniams (mokytoja Valentina Gaubšienė) skaidres „Lietuviškos knygos kelias“. Mokinės papasakojo apie gimtosios kalbos rašto svarbumą, pirmąją lietuvišką knygą – M. Mažvydo „Katekizmą“. Mokiniams parodė filmą apie spaudos draudimo metus, apie knygnešius, kurie platino ir gabeno draudžiamą lietuvišką spaudą.
Pamokos metu mokiniai atsakinėjo į klausimus apie slaptąsias mokyklas, knygnešių veiklą, pirmuosius lietuviškus laikraščius: „Varpą“ ir „Aušrą“.

Bibliotekininkės