Integruota gamtamokslinė ir vokiečių kalbos pamoka ,,Spalvos intensyvumo nustatymas’’

Vasario 18 dieną 7acd klasių vokiečių kalbos grupės mokiniams buvo pravesta integruota gamtamokslinė ir vokiečių kalbos pamoka ,,Spalvos intensyvumo nustatymas’’. Tai integruoto vokiečių kalbos , chemijos ir biologijos projekto, remiamo Vilniaus Goethe’s instituto, tąsa.Mokiniai atliko bandymą su rašalo lašais, kuriuos po vieną , po du, po tris, po keturis ir po penkis lašino į stiklines, maišė ir lygino spalvos intensyvumą. Mokiniai palygino spalvos intensyvumą stiklinėse, pakalbėjo iš cheminės pusės kodėl taip yra ir nuo ko tai priklauso, suformulavo išvadas.
Iš vokiečių kalbos pusės, visiškai be vargo ir didelių pastangų, išmoko naujų bandymui reikalingų žodžių ir frazių. Išvados taip pat suformulavo vokiečių kalba.
Labiausiai vaikams patiko praktinis darbas, stebėjimas, gauto rezultato lyginimas, išvadų suformulavimas, o užsienio kalba greičiau ir įdomiau išmokstama, aktyviai veikiant.

 

Vokiečių kalbos ir chemijos mokytojos Lina Juškevičienė ir Virginija Motuzienė