Kiekvienam pirmokui – Vaiko konstitucija

2022 m. rugsėjo 2 ir 5 dienomis progimnazijos direktorius Arvydas Kukanauza su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Burbiene aplankė visus pirmokus ir kiekvienam asmeniškai įteikė Vaiko konstituciją, kurias yra parengusi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Vaiko konstitucija – tai knygelė, kurioje nurodytos pagrindinės vaiko teisės ir iš jų kylančios pareigos. Tokia dovana vaikai skatinami žengti pirmuosius žingsnius į pilietinį ugdymą ir susipažinti su pagrindinėmis savo teisėmis.

Šis spalvingas leidinukas primena, kad kiekvienas vaikas, nepaisant jo lyties, tikėjimo, turtinės padėties, odos spalvos, turi lygias teises į vardą ir pilietybę, šeimą, sveikatos apsaugą, išsilavinimą, o jeigu turi negalią – į ypatingą priežiūrą. Vaikas turi patirti tikrą vaikystę, poilsį, žaidimus ir būti apsaugotas nuo sunkaus alinančio darbo. Taip pat jis turi teisę turėti savo nuomonę bei ją reikšti jam saugiomis formomis ir daugelį kitų teisių.

Svarbu pažymėti, kad Vaiko konstitucijoje numatytas teises papildo ir iš jų kylančios pareigos. Pavyzdžiui, kiekvienas vaikas turi teisę į švietimą, tačiau tai ir įpareigoja lankyti mokyklą ir mokytis.

Knygelėje vaikai taip pat  ras ir pagrindinius pagalbos kontaktus, kuriais kiekvienas vaikas gali kreiptis susidūręs su savo teisių pažeidimais:

www.vaikoteises.ltwww.pagalbavaikams.ltwww.bepatyciu.lt, Vaikų linijos tel. 116 111.

 

Informaciją iš https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/kiekvienam-salies-pirmokui-vaiko-konstitucija/

parengė Kristina Burbienė