Laisvės gynėjų diena

Prisimenant 1991 m. sausio 13-ąją žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus 5 kl. mokiniams vyko integruotos pamokos. Mokiniai gamino Sausio 13 d. simbolį – Neužmirštuoles.

Sausio 13-osios ryte progimnazijos bendruomenė dalyvavo visuotinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Klasėse buvo uždegtos atminimo žvakelės, su mokiniais prisiminti 1991 m. sausio mėn. įvykiai Lietuvoje, pagerbti žuvusieji.

Laisvės gynėjų atminimas buvo pagerbtas ir prie Šiaulių miesto savivaldybės. 5d kl. mokiniai dalyvavo Šiaulių miesto mokinių pilietinės iniciatyvos akcijoje „Laisvė“, kurios metu iš žvakučių išdėliotas žodis –  „Laisvė“.

E.Remeikienė, M. Urbietienė, V. Vinogradovaitė