LIETUVOS PROGIMNAZIJŲ REITINGAS PAGAL NACIONALINIŲ OLIMPIADŲ REZULTATUS

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis pagal 2015 m. nacionalinius olimpiadų rezultatus Šiaulių Jovaro progimnazija yra Lietuvos geriausiųjų progimnazijų sąraše. Didžiuojamės ne tik gerais 5 – 8 klasių mokinių ugdymo rezultatais ir pasiekimais olimpiadose bei konkursuose Šiaulių mieste, bet ir pasiekta aukšta 38 – 39 pozicija 2015 metų nacionalinių olimpiadų 101 mokyklų reitinge (Šiaulių miesto mokyklų tarpe užimta 3 vieta). Maloniai nustebino ir pradinių klasių mokinių pasiekimai – 2015 metų nacionalinių olimpiadų reitinge tarp 134 mokyklų užimta 26 – 33 pozicija (Šiaulių miesto mokyklų tarpe – 1 vieta).
99,9 proc. darbo ir tik 0,1 proc. gabumų – toks daugiausia pasiekusiųjų Lietuvos mokinių, olimpiadų nugalėtojų, sėkmės vardiklis, – sutartinai tvirtina mokiniai ir mokytojai.

Informaciją parengė Skaidra Mockevičienė