Metų veiklos ataskaita

Šiaulių jovaro progimnazijos direktoriaus Arvydo Kukanauzos 2019 metų veiklos ataskaita.