Nacionalinis matematinis ir gamtamokslinis raštingumo konkursas

Trečius metus iš eilės progimnazija dalyvauja Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Nacionalinis egzaminų centras nuo 2014 metų organizuoja Nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.
Konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Užduotis 2014 ir 2015 metais buvo galima atlikti vienu iš pasirinktų būtų – atspausdintuose popieriniuose sąsiuviniuose arba kompiuteryje, 2016 metais užduotis buvo atliekama tik kompiuteriu. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas.
Konkurse gali dalyvauti visų bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 8, 9 ir 10 klasių mokiniai, besidomintys matematika, gamtos mokslais ir jų taikymu, bei visi kiti norintys pasitikrinti savo gebėjimus šiose srityse.
Konkursą laimėjo 8a klasės mokinys – TOMAS KUNDROTAS. Mokytojos Valentina Baradinskienė ir Ramunė Mickaitienė.

Fizikos mokytoja Ramunė Mickaitienė