Respublikinė mokinių konferencija „Aš, mokykla ir sėkmė“

2016 m. gruodžio 8 d. Šiaulių Jovaro progimnazijoje organizuota 5-12 klasių respublikinė mokinių konferencija „Aš, mokykla ir sėkmė“. Konferencijos tikslas – pasidalinti praktine mokinių patirtimi, tobulinant mokyklos veiklą ir kuriant sėkmės mokyklą.Konferencijos pradžioje dalyvius džiugino smagiais šokiais tautinių šokių vaikų ir jaunimo ansamblio „Šėltinis“ šokėjai (vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai), taip pat pasveikino progimnazijos direktorius Arvydas Kukanauza. Konferencijoje dalyvavo Šiaulių Dainų progimnazijos, Šiaulių Medelyno progimnazijos, Šiaulių Gegužių progimnazijos, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Šiaulių Zoknių progimnazijos, Šiaulių logopedinės mokyklos, Šiaulių Sanatorinės mokyklos bei Šiaulių Jovaro progimnazijos mokiniai ir juos parengę mokytojai. Dalijosi savo sėkmės istorijomis ir patirtimis Šiaulių S. Daukanto, Šiaulių Didždvario, Šiaulių „Santarvės“, Šiaulių S. Šalkauskio ir Šiaulių J. Janonio gimnazistai bei juos parengę mokytojai. Sulaukėme svečių iš Radviliškio rajono Pakalniškių pagrindinės mokyklos, Raviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos mokiniai, Raseinių Šaltinio progimnazijos, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai taip pat atvyko iš Jonavos Senamiesčio gimnazijos gimnazistai. Konferencijoje pranešimai atspindėjo pagrindines problemines sritis: inovatyvus mokymasis, tyrimai, projektai bei formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklos.
Konferencijoje išgirdome ir atradome naujų idėjų ir metodų ateities darbų tęstinumui. Mokiniai, dalindamiesi patirtimi, vizijomis, džiaugėsi įgyta nauja patirtimi, užmegztomis pažintimis. Norėdami įvertinti konferencijos naudingumą ir poreikį, po renginio vyko refleksija. Manome, kad pagrindiniai sėkmės įrankiai yra idėja, sprendimas ir veiksmas.
Konferencijos „Aš, mokykla ir sėkmė“ organizatoriai neformaliojo ugdymo organizatorė G. Mikoliūnienė, lietuvių kalbos mokytoja A. Buškuvienė, socialinė pedagogė G. Kaminskaitė, specialioji pedagogė R. Kriskuvienė, istorijos mokytoja V. Vinogradovaitė. Dėkojame mokytojams, kurie dalyvavo ir parengė mokinius.

Informaciją parengė neformaliojo ugdymo organizatorė G. Mikoliūnienė