Švietimo pagalbos specialistų diskusija pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

2016-11-30 Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai organizavo pirmąjį diskusijų ciklo „Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos partnerystė, tenkinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius” susitikimą.Pirmoje diskusijoje – susitikime dalyvavo ir Jovaro progimnazijos švietimo pagalbos specialistai. Plačiau apie tai skaitykite http://www.siauliuppt.lt/177-siauliu-miesto-pedagogines-psichologines-tarnybos-specialistu-ir-mokyklu-vaiko-geroves-komisiju-nariu-diskusija

Ramūnė Kriskuvienė