Teisėjo profesija

8a klasės mokiniai etikos pamokos metu lankėsi Šiaulių apylinkės teisme ir domėjosi teisėjo profesija. 2016 m. balandžio 22 d. Šiaulių Jovaro progimnazijos 8a klasės mokiniai kartu su etikos mokytoja Rita Toleikiene ir klasės auklėtoja Inesa Valančiene dalyvavo netradicinėje etikos pamokoje, kuri vyko Šiaulių apylinkės teisme.Pamokos tikslas buvo susipažinti su teisėjo profesija bei darbine teismo aplinka. Pamokos metu mokiniai bendravo su teisėju Martynas Galvičiumi, kuris pasakojo apie teisėjo darbą. Susitikimo metu teisėjas Martynas Galvičius papasakojo, kaip tapo teisėju. Mokiniams buvo pristatytas teismo procesas, teisėjo darbo diena, aptartos teisėjo profesijos subtilybės.
Tikėtina, kad tokio pobūdžio pamokos padės moksleiviams pasirenkant profesiją įvertinti ne tik profesijos privalumus, bet ir įžvelgti profesijos specifiškumą, reikalaujantį tam tikrų asmenybės bruožų ir vertybinių nuostatų.

mokytoja Rita Toleikienė