Vizitas į prancūzų institutą Vilniuje

Sausio 21 d. 6 – 7 klasių mokiniai gilino prancūzų kalbines ir kultūrines žinias Prancūzų institute. Mokiniams kalbėjimo ir fonetikos pamoką pravedė Vilniaus prancūzų mokyklos mokytoja Giedrė Valentukevičienė. Direktoriaus asistentė Giedrė Bernotaitė Salfati supažindino su studijų galimybėmis. Vėliau mokiniai susitiko su kalbos ir švietimo programos vadove Snieguole Kavoliūnienė. Baigdami vizitą mokiniai dalyvavo viktorinoje, žiūrėjo filmą Prancūzų instituto kino salėje.

Jūratė Šimkuvienė