Vokiečių kalbos pamokėlės  ir mokyklų bendradarbiavimas

Didždvario gimnazijos III -ųjų klasių mokinės vedė pamokėles mūsų mokyklos penktųjų klasių mokiniams. Tai ugdymo karjerai dalis ,,Pasimatuok profesiją‘‘ ir vokiečių kalbos dienų ,,Ö kaip vokiškai‘‘ renginys.

Gimnazistės puikiai pasiruošė pamokėlėms, sukūrė žaidimą kahoot, supažindino mokinius su vokiečių kalba, vokiškai kalbančiomis šalimis ir kalbėjo iš savo patirties apie šios kalbos mokymąsi. Dėkojame Didždvario vokiečių kalbos mokytojai Danguolei Kuklai už bendradarbiamą, klasių kuratorei ir auklėtojai už pagalbą penktokėliams. Labai ačiū ir gimnazistėms, kurios noriai aplanko savo buvusią mokyklą.

                                                                                Vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė