2011-2012 m.m. iš pagrindinės į progimnaziją

Announcement Date : Sep 1 , 2011

2011-2012 m.m. progimnazijoje buvo 799 mokiniai, 30 klasių komplektų.
2011 m. rugsėjo 1 d. Jovaro pagrindinė tapo Jovaro progimnazija

• Progimnazijoje sėkmingai įdiegtas Tamo dienynas, Google kalendorius.
• Toliau vykdomas mokyklos ir bibliotekos modernizavimas, įgyvendinant Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektus
• „BENDROJO LAVINIMO MODERNIZAVIMAS“, ,,BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS“.
• Progimnazijoje visus metus vyko PROJEKTAS „KOMPIUTERIS KIEKVIENAM VAIKUI – 2”, kurio metu 4b ir kitų pradinių klasių mokiniai ugdymo procese naudojo INTEL mažuosius kompiuterius.
• 2012 m. baigėsi Nacionalinis ES struktūrinių fondų remiamas projektas „PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO (5–8 KL.) MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“.
• Mokykla 2010-2012 metais dalyvavo tarptautiniame COMENIUS PROJEKTE „LET‘S MAKE BOOKS COME ALIVE” (Lai knygos atgyja) kartu su partnerinėmis mokyklomis iš Bulgarijos Varnos miesto (sporto mokykla Georgi Benkovski), Ispanijos miesto Cartagena (vidurinė mokykla „Ies Los Molinos“), Turkijos miesto Samsun („Vezirkopru Analogu Lisesi“), Vokietijos Gerhauseno miesto („Karl-Spohn-Realshule“) ir Lenkijos Niedzviedz miesto („Publicizne“ gimnazija).
• Įgyvendintas „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ PROJEKTO I ETAPAS. Mūsų mokykla yra atrinkta dalyvauti “Tyrinėjančių mokyklų” programoje ir vykdė „Kūrybinių partnerysčių“ projektą 2011-2012 m.
• „Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą.
• UPC vykdomas projektas „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS” bus įgyvendinamas 2011 m. spalio 10 d. – 2014 m. spalio 9 d. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.
• Minėtas Jovaro mokyklos 20-metis.
• 2011 m. rugsėjį pradėta diegti LIONS QUEST programa – gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“. Ši programa padeda 5-8 klasių mokiniams įgyti įgūdžius, tokius kaip tinkamų sprendimų priėmimas, efektyvus problemų sprendimas, lengvas bendravimas, kurie būtini sėkmingam gyvenimui dabartiniame pasaulyje. Ši programa yra programos „Antras žingsnis“, įgyvendinamos pradinėse klasėse, tęstinumas. Daugiau http://www.lions-quest.lt 
• Vykdytas bendras Baltijos Gyvenimo meno labdaros ir paramos fondo bei Tarptautinės Žmogiškųjų vertybių asociacijos projektas – Neagresijos programa (5-8 klasės). Tai labdaringa programa, kurios tikslas – vaikams ir paaugliams suteikti žinių bei praktinių įgūdžių, padedančių sumažinti pykti, įtampą ir įniršį. Programą įgyvendino specialų pasirengimą turintys Baltijos Gyvenimo meno labdaros ir paramos fondo savanoriai. Daugiau http://www.artofliving.org/lt-lt/neagresijos-programa
• Dalyvauta LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo biudžeto. Projekto tikslas – mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas. Tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas, atveriantis platesnį kultūros suvokimą, keliantis mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą bei skatinantis pačius įsijungti į kultūros procesą. Daugiau http://www.lmka.lt/akim/
• 2011-2012 m. m. bibliotekos fondas papildytas kultūros žurnalais (11 prestižinių Lietuvos kultūros žurnalų kiekvieną mėnesį: Kultūros barai, Naujasis Židinys, Metai, Knygų aidai, Krantai, Dailė, Literatūra ir menas, Fotografija, Muzikos barai, Kelionės su Bernardinai.lt, Tautodailės metraštis.)