Biblioteka

Bibliotekoje dirba: Bibliotekininkės Jūratė Petraitienė, Viktorija Būdvytytė.

Bibliotekos knygų fondą sudaro 7 tūkstančiai dokumentų. Bibliotekos vadovėlių fondą sudaro 19 tūkstančių egzempliorių.
Bibliotekos – informacinio centro paslaugos

 • Galima naudotis kompiuteriais ir internetu, ieškant informacijos, ruošiantis pamokoms ir projektams, DVD filmų ir kompaktinių diskų peržiūrai.
 • Galima naudotis multimedija, vedant pamokas ir pristatant projektus.
 • Galima naudotis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, teminiais segtuvais.
 • Išduodami dokumentai į namus ir sudaromos sąlygos jais naudotis informaciniame centre.
 • Užsakomi nauji dokumentai pagal jų poreikį.
 • Skaitytojų informavimas apie naujai gautus dokumentus.
 •  Skaitytojai konsultuojami informacijos paieškos klausimais.
 • Mokiniai supažindinami su bibliotekos taisyklėmis, informacinio centro struktūra.
 • Teikiamos dokumentų kopijavimo ir spausdinimo iš USB laikmenų paslaugos.
 • „Vyturio” skaitmeninių knygų biblioteka.
 • Elektroninis bibliotekos katalogas.

Renginiai, parodos, projektai

 • Rengiamos naujų knygų parodos ir jų pristatymai, mokinių piešinių ir informacinių pranešimų parodos, garsių žmonių jubiliejams ar įžymioms datoms paminėti skirtos parodos.
 • Rengiamos popietės poetui Jonui Krikščiūnui-Jovarui paminėti.
 • Rengiami projektai Knygnešio dienai paminėti.
 • Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.
 • Dalyvavimas 1-4 klasių skaitymo skatinimo projektuose.
 • Minima Tarptautinė vaikiškos knygos diena.
 • Vedamos klasių valandėlės, skirtos prisiminti Lietuvos valstybines šventes: Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
 • Apdovanojami geriausi metų skaitytojai.
 • Organizuojamos knygų dovanojimo bibliotekai akcijos.

Naudojimosi biblioteka taisykles

Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisykles

Rekomenduojama literatūra 5-6 klasėms
Rekomenduojama literatūra 7-8 klasėms
Naudingos nuorodos