Pradinio ugdymo mokytojai

2022- 2023 m.m.

Su mokytojais susisieksite paskambinę telefonu 8 656 25675 arba rašydami asmeninę žinutę elektroniniame dienyne Tamo.

Mokytojo Pavardė, VardasKlasėKvalifikacinė kategorijaElektroninis paštasPareigybės aprašymas
Audronė Rimkuvienė 1aMetodininkė audrone.rimkuviene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Erika Bražienė1bMetodininkė erika.braziene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Monika Gaidamavičienė1cMetodininkė monika.gaidamaviciene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Aušra Bielskienė2aEkspertėausra.bielskiene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Ramunė Rimšienė2bMetodininkė ramune.rimsiene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Inesa Valančienė2cVyresnioji inesa.valanciene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Aušra Simavičiūtė3aMetodininkė ausra.simaviciute@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Giedrutė Švirikienė3bMetodininkė giedrute.svirikiene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymasytojo pareigybės aprašymas
Ramunė Toleikienė3cMetodininkė ramune.toleikiene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Jūratė Trakšelienė4aMetodininkė jurate.trakseliene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Irena Balčiūnaitė4bMetodininkė irena.balciunaite@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Jurgita Klastaitienė4cMetodininkė jurgita.klastaitiene@jovaras.comPradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas