Darbuotojai

2020 – 2021 m.m.

Darbuotojo pavardė, vardasPareigybė
Būdvytytė ViktorijaProfesinio orientavimo specialistas, bibliotekininkas
Drulienė Elena Pailgintos dienos grupės pedagogas
Laugalis Romualdas Meno vadovas
Petraitienė JūratėBibliotekininkas
Pyld Galina Akompaniatorius
Šveikauskaitė Greta Meno vadovas