Visuomenės sveikatos specialistė

 Dainora Petkutė – Damašauskienė

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

 • užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos kryptys:

 • sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams ir tėvams;
 • mokinių sveikatos rodiklių bei sergamumo analizė ir pateikimas mokyklos bendruomenei
 • informacinės medžiagos aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais rengimas ir platinimas;
 • sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas
 • renginių (diskusijų, viktorinų ir pan.) aktualiomis sveikatos temomis organizavimas gimnazijos bendruomenei;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą;
 • mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus;
 • pirminė ligų profilaktika, lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktika;
 • užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė;
 • priešepideminių priemonių vykdymas, kilus susirgimo užkrečiamomis ligomis pavojui ar joms atsiradus;
 • pirmosios pagalbos suteikimas gyvybei pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJA 2024 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS