Pailgintos dienos grupė

Pailgintos dienos grupės tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė 1-ų klasių mokiniams. Išsamesnė informacija Šiaulių Jovaro progimnazijos pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos apraše (Spauskite čia)