Klasių vadovai (kuratoriai)

2022- 2023 m.m.

5a – kuratorė Monika Urbietienė
5b – kuratorė Monika Urbietienė
5c – klasės vadovė Erika Remeikienė
5d – kuratorė Monika Urbietienė

 

6a – klasės vadovė Marina Kozlova
6b – klasės vadovė Rasa Malinauskienė
6c – klasės vadovė Indra Malinauskienė
6d – klasės vadovė Miglė Jasaitienė

 

7a – kuratorė Ramunė Pociuvienė
7b – kuratorė Ramunė Pociuvienė
7c – klasės vadovė Ilona Virmauskienė
7d – kuratorė Ramunė Pociuvienė

 

8a – klasės vadovė Jurgita Laurelienė
8b – klasės vadovė Lina Mačiulskienė
8c – klasės vadovė Indra Malinauskienė
8d – klasės vadovė Ilona Grušienė

Kuratoriaus pareigybės aprašymas